Girlsday 2016

Neelie Kroes opende Girlsday 2016 bij Salesforce in Amsterdam

StartupDelta Special Envoy Neelie Kroes gaf op donderdag 14 april in aanwezigheid van zestig meisjes het startschot voor Girlsday 2016 tijdens de Salesforce World Tour Amsterdam in de RAI. Girlsday is één van de activiteiten van VHTO om meisjes te laten kennismaken met bèta, techniek en ICT. In heel Nederland openden honderden bedrijven op Girlsday hun deuren voor bijna tienduizend meisjes in de leeftijd van 10 tot 15 jaar.

 Neelie Kroes opende Girlsday 2016 op spetterende wijze na de komst van vijf meisjes en de kersverse Techniekpact-ambassadeur Ans Hekkenberg vanuit Den Haag. Daar gaf OCW-directeur Emancipatie Jacqueline Prins eerder die ochtend het startschot voor Girlsday bij de ANWB. Zij stuurde de vijf razende reporters met een opdracht voor mevrouw Kroes in een Tesla naar Amsterdam.

De zestig meisjes kregen in de RAI hun eigen programma. Ze namen deel aan diverse activiteiten en workshops, en ontworpen hun eigen app. Daarbij maakten ze kennis met werken in de ICT en ontmoeten ze vrouwelijke rolmodellen.

Heel Nederland

 In heel Nederland gingen bijna tienduizend meisjes aan de slag met (interactieve) workshops bij honderden bèta-, technische en ICT-bedrijven en –afdelingen, en ontmoeten ze vrouwelijke professionals. Zo volgden meisjes bij het Drents Museum in Assen een NAM-workshop vloeistoffen stapelen in combinatie met het uittesten van prehistorische hightech. Bij Caterpillar stond virtueel lassen en 3D-tekenen op het programma, terwijl Abbot Medical Optics de meisjes optische experimenten liet uitvoeren voor nieuwe kunstlenzen bij staar. Bij het Waterschap Drents Overijsselse Delta dachten meisjes mee over een oplossing voor de ‘plastic soep’. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de vele activiteiten bij de honderden bedrijven die meededen aan Girlsday. In Nederland kiezen nog steeds te weinig jongeren en vooral te weinig meisjes voor bèta, techniek en ICT. Girlsday is één van de activiteiten van VHTO om de participatie van meisjes in deze sectoren in Nederland te vergroten.

 

Techniek dag CSG Het Noordik Vroomshoop.

De meiden uit de tweede klas van CSG Het Noordik hebben deelgenomen aan “Girlsday.

De meiden die de Kaderberoepsgerichte leerweg en Theoretische leerweg volgen zijn naar een bedrijf in Deventer geweest waar zij hebben kennis gemaakt met een toepassing van techniek waar je niet zo gauw aan denkt. Zij zijn naar het bedrijf Tauw in Deventer geweest. Dit is een advies- en ingenieursbureau dat zich richt op milieuadvies en een duurzame ontwikkeling van de leefomgeving. We zijn daar ontvangen door een paar enthousiaste medewerkers die eerst wat vertelden over het bedrijf en over zichtzelf, hoe zij als jonge meiden in de techniek terecht kwamen. Hierna gingen zij het veld in om onderzoek te doen. Eén groep is met een tablet op pad geweest om met een speciaal door Tauw ontwikkelde app vogels te gaan spotten en dit in te voeren in een soort van google maps kaart. Door het in kaart brengen van situaties en/of problemen kan een bedrijf als Tauw hierover advies geven. De andere groep ging “Waarden kijken”, ze liepen samen met enkele medewerkers van Tauw door de binnenstad van Deventer en op sommige punten werd er stil gestaan bij een situatie, de leerlingen kregen hier uitleg over het nut van waarde kijken. Later mochten zij dit zelf ook proberen met enkele situaties. Hierbij kun je denken aan verkeersborden, staan die wel logisch? Ook over geplaatste bankjes op een plein mochten de leerlingen een mening vormen. De waarden waar zij op moesten letten waren de belevingswaarde, de functionele waarde en de toekomstgerichte waarde.

De jongens uit klas twee van de Kaderberoepsgerichte en Theoretische leerweg zijn naar Witte van Moort en Falco in Vriezenveen geweest. Bij Witte van Moort kregen de leerlingen eerst algemene informatie over het bedrijf en daarna werden de leerlingen rondgeleid door het bedrijf. Bij Falco kregen de leerlingen ook eerst een uitleg over het bedrijf, onder anderen over de producten die het bedrijf maakt. De leerlingen moesten hier het proces doorlopen van het maken van een product. Ze moesten met een verkooporder het bedrijf in en het hele proces doorlopen van materiaal tot aan het productieproces.

Als school zijn wij door Witte van Moort en Falco uitgenodigd om bij hun bedrijf te komen kijken. Zowel Witte van Moort als Falco vinden het erg belangrijk dat de leerlingen al in een vroeg stadium kennis maken met techniek. Waarom deze techniek dag? De technische sector zit te springen om goed opgeleide mensen. Helaas hebben veel leerlingen niet een goed of vertekend beeld van techniek. Ook weten veel leerlingen nog niet wat zij later willen doen. Wij als school vinden het belangrijk dat leerlingen zoveel mogelijk ervaringen opdoen waarmee de leerlingen zichzelf leren ontdekken. Waar liggen de kwaliteiten en interesses van mij als jongere. Binnen het loopbaanleren van de leerling werken de leerlingen ook aan loopbaancompetenties die in hun keuze belangrijk zijn. Deze loopbaancompetenties bieden handvaten zodat leerlingen op basis daarvan loopbaankeuzes leren maken, voor nu en in hun toekomstige loopbaan.

Als school zijn wij erg blij met de geboden kansen die we krijgen om met leerlingen ergens naar toe te kunnen gaan zodat de leerlingen ervaringen op kunnen doen, want juist door het opdoen van ervaringen (die er toe doen) en het terugkijken hierop kan de leerling zichzelf beter leren kennen en dus een betere en bewustere loopbaankeuze maken.