Kerkenpad

kerkenpad 1CSG Het Noordik Vroomshoop hield afgelopen haar kerkenpad. Zij kreeg hiervoor medewerking van een elftal kerken uit het woongebied van de leerlingen. Daarnaast bezocht klas 3 de synagoge in Enschede. De scholieren mochten na elk bezoek de complimenten ontvangen van vrijwilligers en de docenten. “De jongelui waren geïnteresseerd en hun gedrag was bijzonder correct.”
“We hebben geprobeerd zoveel mogelijk diverse geloofsgemeenschappen in dit kerkenpad op te nemen. Helaas hebben we ook kerken moeten teleurstellen. Het draaiboek, met daarin de routes en de tijdschema’s, geeft beperkingen,” vertelt coördinator Wim Bremmer. Samen met zijn collega’s Docter en Kottier tekende hij voor de organisatie.
Na elk bezoek bestegen de tieners de stalen rossen om naar de volgende kerk te gaan. Deze afwisseling bleek een schot in de roos. De scholieren kregen zo de mogelijkheid om zich kort te ontspannen. Dankzij de afwisseling in onderwerpen werd telkens de concentratie hervonden. “Van te voren hadden we geen afspraken gemaakt omtrent de onderwerpen waar de gastheren en gastvrouwen van de kerken over zouden spreken. Sommige vertelden over gewoonten, tradities of voorwerpen in de kerk. Anderen lieten torens beklimmen, orgels bespelen of kruiswegschilderingen bewonderen. En iedereen haalde het persoonlijk geloofsleven aan,” aldus Bremmer.
Doel van het kerkenpad? De drempels van de kerken voor de jeugd te verlagen. De docenten meldden na afloop dat sommige verhalen op een dusdanige bevlogen en indrukwekkende wijze verteld werden dat deze door de jeugd nooit meer vergeten worden. “Ieder kind heeft herinneringen aan dit kerkenpad. Niet iedereen krijgt immers de kans om een kerkorgel te mogen bespelen. Niet iedereen hoort de Hammer kerkklokken klinken terwijl je er dichtbij staat”, verhaalt een enthousiaste docente. De organisatie en de meewerkende kerken hebben in ieder geval gezaaid. Of het resultaat heeft, blijft afwachten. “Ook in deze zeg ik: aan ’s Heren zegen, is alles gelegen!” besluit Bremmer.