Welkom nieuwe brugklassers

Vanmiddag hebben we alle nieuwe brugklassers mogen verwelkomen. Met maar liefst 10 nieuwe klassen starten we komend schooljaar.

Wij hebben er zin in, jullie ook?

1

 

Maar nu eerst afscheid nemen op  je basisschool, en vakantie vieren. 30 augustus zien we jullie weer terug op de introductiedag.

Klik hier voor meer foto’s

 

Geslaagd!

Eindelijk is het dan zover, het is twee uur.

We feliciteren al onze geslaagde leerlingen (123) en wensen de herexamen kandidaten (9) heel veel succes toe.

In ons foto album staan er leuke foto’s. vroomshoop.noordik.nl/fotos

 

 

 

Spannende dag vandaag, zijn de eindexamenleerlingen geslaagd?

Tussen 12 en 14 uur bezoeken de mentoren de niet-geslaagden.

Om 14.30 uur ontvangen we de leerlingen die geslaagd zijn.

Vrijdag 17 juni:

11.00 u.               Uiterlijk 11.00 uur moeten de voorlopige cijferlijsten bij de administratie zijn ingeleverd.

Leerlingen die een herkansing aanvragen kunnen daarvoor de benodigde boeken bij hun vakdocent ophalen en een afspraak maken voor vakbegeleiding.

Leerlingen hebben altijd recht op één herkansing in het tweede tijdvak waarna het hoogste cijfer telt.

Thema-avond project Leefstijl

Hoe praat je met je kind over social media en pesten? De gemeente Twenterand en de vestigingen Vriezenveen en Vroomshoop van Het Noordik bieden ouders en verzorgers in het kader van het project Leefstijl de (gratis) thema-avond ‘Social media en pesten’ aan. Een avond die is gericht op de communicatie tussen ouders en hun pubers. Wethouder Jan Binnenmars: “Om goede afspraken te kunnen maken over het telefoon- of internetgebruik van je kind, is het goed om als ouder te weten wat er allemaal speelt.” De thema-avond vindt plaats op maandag 13 juni bij Het Punt in Vroomshoop en wordt georganiseerd in samenwerking met Theatergroep PlayBack.

Internet biedt jongeren een wereld waar ze hun eigen gang kunnen gaan. Het is een plek om vrienden te ontmoeten, verliefd te worden en relaties te beginnen. De anonimiteit van de online wereld is heerlijk voor een puber maar er kleven ook risico’s aan, zoals cyberpesten, intimidatie en (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Hoe helpen we jongeren zich in deze wereld staande te houden en zichzelf te zijn? De thema-avond geeft ouders inzicht in het leven van hun puber op social media en geeft handvatten in de begeleiding als pesten aan de orde is.

De werkwijze van PlayBack

Het professionele acteursteam van PlayBack houdt de ouders/verzorgers op een treffende en luchtige wijze een spiegel voor. De acteurs gaan aan de hand van herkenbare scènes aan de keukentafel in gesprek met hun publiek. PlayBack traint ouders om op een gelijkwaardige, maar wel begeleidende manier met hun kind in gesprek te gaan. Op deze manier wordt de jongere aan het denken gezet in plaats van dat hij zijn schouders ophaalt. In een interactieve groepsdiscussie blijven de acteurs in hun rol en vertolken de stem van de puber van nu.

Aanmelden en meer informatie

Wij nodigen ouders en verzorgers van harte uit om de thema-avond ‘Social media en pesten’ bij te wonen. Deze vindt plaats op maandag 13 juni 2016 van 19.30 tot 21.15 uur bij Het Punt in Vroomshoop (inloop vanaf 19.00 uur). De avond is niet bedoeld voor jongeren. Aanmelden kan op www.twenterand.nl/socialmedia. Plaatsen worden gereserveerd op volgorde van binnenkomst. Er zijn geen kosten aan de avond verbonden. Kijk voor meer informatie over het team van PlayBack en hun werkwijze op www.tgplayback.nl.