Spannende dag vandaag, zijn de eindexamenleerlingen geslaagd?

Tussen 12 en 14 uur bezoeken de mentoren de niet-geslaagden.

Om 14.30 uur ontvangen we de leerlingen die geslaagd zijn.

Vrijdag 17 juni:

11.00 u.               Uiterlijk 11.00 uur moeten de voorlopige cijferlijsten bij de administratie zijn ingeleverd.

Leerlingen die een herkansing aanvragen kunnen daarvoor de benodigde boeken bij hun vakdocent ophalen en een afspraak maken voor vakbegeleiding.

Leerlingen hebben altijd recht op één herkansing in het tweede tijdvak waarna het hoogste cijfer telt.