Inspectiebezoek Het Noordik Vroomshoop

Vandaag was de inspectie op bezoek. Het bezoek ging over toetsing en afsluiting bij vmbo-B. Ze hebben uitvoerig gesproken met leerlingen, docenten, cijferadministratie, examencommissie en de directie. Wij hebben van de inspectie een beoordeling gekregen waar we trots op mogen zijn:

Voldoende zonder herstelopdracht (dat is de best mogelijke beoordeling van de drie mogelijke beoordelingen).

Alles is prima verlopen. Het waren goede en inhoudelijk prettige gesprekken. Er was sprake van een fijn en prettig bezoek van de inspectie. “Ze hebben aan tafel gezeten met mensen die er verstand van hebben”, aldus één van de inspecteurs. Ze zien dat er een duidelijke slag is gemaakt m.b.t. de inhoudelijke kwaliteit van de eindtermen.

Bij gesprekken met de leerlingen kwam naar voren dat leerlingen het hier een prettige school vinden, waarin ze veel leren en blij zijn met de hulp die ze krijgen.  Ze ervaren een goede band met de docenten.

De verkregen tips nemen we mee om te blijven verbeteren en alert te blijven.

We kijken vol trots naar het oordeel van de inspectie en dus onze school.