Dinsdagavond hebben we met 6 ouders het eigenaarsspel W.O.T.S. gespeeld. Samen met ouders kijken naar het huidige onderwijs op onze school en daarna kijken hoe ouders het graag in de toekomst zouden willen. Er hebben 73 ouders gehoor gegeven aan onze oproep om mee te denken. Ook de ouders die er gisteravond niet waren gaan we op een andere wijze proberen te betrekken bij het proces. Naast de ouders hebben we met docenten en leerlingen ook het spel gespeeld. Het was een waardevolle avond met enthousiaste ouders.