OpleidingsTeamNoordik (OTN)

OpleidingsTeamNoordik (OTN)

Vanaf schooljaar 2019-2020 bestaat er binnen CSG Het Noordik het OpleidingsTeamNoordik (OTN).

Het OTN is verantwoordelijk voor het opleiden van de studenten op Het Noordik. Daarnaast begeleiden zij ook de startende docenten bij ons op school. Uiteraard hebben ook verschillende vakdocenten een grote rol in deze begeleiding. Vanaf 7 februari maakt Het Noordik deel uit van Opleidingsschool Partnerschap 2. Dit is een samenwerkingsverband tussen de scholen (zie afbeelding hieronder) en de UT (Universiteit Twente). CSG Het Noordik is dus nu officieel een opleidingsschool. Op deze manier dragen we ons steentje bij, zodat er (ook in de toekomst) voldoende goed opgeleide docenten voor de klas staan.