Thema-avond project Leefstijl

Hoe praat je met je kind over social media en pesten? De gemeente Twenterand en de vestigingen Vriezenveen en Vroomshoop van Het Noordik bieden ouders en verzorgers in het kader van het project Leefstijl de (gratis) thema-avond ‘Social media en pesten’ aan. Een avond die is gericht op de communicatie tussen ouders en hun pubers. Wethouder Jan Binnenmars: “Om goede afspraken te kunnen maken over het telefoon- of internetgebruik van je kind, is het goed om als ouder te weten wat er allemaal speelt.” De thema-avond vindt plaats op maandag 13 juni bij Het Punt in Vroomshoop en wordt georganiseerd in samenwerking met Theatergroep PlayBack.

Internet biedt jongeren een wereld waar ze hun eigen gang kunnen gaan. Het is een plek om vrienden te ontmoeten, verliefd te worden en relaties te beginnen. De anonimiteit van de online wereld is heerlijk voor een puber maar er kleven ook risico’s aan, zoals cyberpesten, intimidatie en (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Hoe helpen we jongeren zich in deze wereld staande te houden en zichzelf te zijn? De thema-avond geeft ouders inzicht in het leven van hun puber op social media en geeft handvatten in de begeleiding als pesten aan de orde is.

De werkwijze van PlayBack

Het professionele acteursteam van PlayBack houdt de ouders/verzorgers op een treffende en luchtige wijze een spiegel voor. De acteurs gaan aan de hand van herkenbare scènes aan de keukentafel in gesprek met hun publiek. PlayBack traint ouders om op een gelijkwaardige, maar wel begeleidende manier met hun kind in gesprek te gaan. Op deze manier wordt de jongere aan het denken gezet in plaats van dat hij zijn schouders ophaalt. In een interactieve groepsdiscussie blijven de acteurs in hun rol en vertolken de stem van de puber van nu.

Aanmelden en meer informatie

Wij nodigen ouders en verzorgers van harte uit om de thema-avond ‘Social media en pesten’ bij te wonen. Deze vindt plaats op maandag 13 juni 2016 van 19.30 tot 21.15 uur bij Het Punt in Vroomshoop (inloop vanaf 19.00 uur). De avond is niet bedoeld voor jongeren. Aanmelden kan op www.twenterand.nl/socialmedia. Plaatsen worden gereserveerd op volgorde van binnenkomst. Er zijn geen kosten aan de avond verbonden. Kijk voor meer informatie over het team van PlayBack en hun werkwijze op www.tgplayback.nl.

 

 

Kerkenpad

kerkenpad 1CSG Het Noordik Vroomshoop hield afgelopen haar kerkenpad. Zij kreeg hiervoor medewerking van een elftal kerken uit het woongebied van de leerlingen. Daarnaast bezocht klas 3 de synagoge in Enschede. De scholieren mochten na elk bezoek de complimenten ontvangen van vrijwilligers en de docenten. “De jongelui waren geïnteresseerd en hun gedrag was bijzonder correct.”
“We hebben geprobeerd zoveel mogelijk diverse geloofsgemeenschappen in dit kerkenpad op te nemen. Helaas hebben we ook kerken moeten teleurstellen. Het draaiboek, met daarin de routes en de tijdschema’s, geeft beperkingen,” vertelt coördinator Wim Bremmer. Samen met zijn collega’s Docter en Kottier tekende hij voor de organisatie.
Na elk bezoek bestegen de tieners de stalen rossen om naar de volgende kerk te gaan. Deze afwisseling bleek een schot in de roos. De scholieren kregen zo de mogelijkheid om zich kort te ontspannen. Dankzij de afwisseling in onderwerpen werd telkens de concentratie hervonden. “Van te voren hadden we geen afspraken gemaakt omtrent de onderwerpen waar de gastheren en gastvrouwen van de kerken over zouden spreken. Sommige vertelden over gewoonten, tradities of voorwerpen in de kerk. Anderen lieten torens beklimmen, orgels bespelen of kruiswegschilderingen bewonderen. En iedereen haalde het persoonlijk geloofsleven aan,” aldus Bremmer.
Doel van het kerkenpad? De drempels van de kerken voor de jeugd te verlagen. De docenten meldden na afloop dat sommige verhalen op een dusdanige bevlogen en indrukwekkende wijze verteld werden dat deze door de jeugd nooit meer vergeten worden. “Ieder kind heeft herinneringen aan dit kerkenpad. Niet iedereen krijgt immers de kans om een kerkorgel te mogen bespelen. Niet iedereen hoort de Hammer kerkklokken klinken terwijl je er dichtbij staat”, verhaalt een enthousiaste docente. De organisatie en de meewerkende kerken hebben in ieder geval gezaaid. Of het resultaat heeft, blijft afwachten. “Ook in deze zeg ik: aan ’s Heren zegen, is alles gelegen!” besluit Bremmer.

Girlsday 2016

Neelie Kroes opende Girlsday 2016 bij Salesforce in Amsterdam

StartupDelta Special Envoy Neelie Kroes gaf op donderdag 14 april in aanwezigheid van zestig meisjes het startschot voor Girlsday 2016 tijdens de Salesforce World Tour Amsterdam in de RAI. Girlsday is één van de activiteiten van VHTO om meisjes te laten kennismaken met bèta, techniek en ICT. In heel Nederland openden honderden bedrijven op Girlsday hun deuren voor bijna tienduizend meisjes in de leeftijd van 10 tot 15 jaar.

 Neelie Kroes opende Girlsday 2016 op spetterende wijze na de komst van vijf meisjes en de kersverse Techniekpact-ambassadeur Ans Hekkenberg vanuit Den Haag. Daar gaf OCW-directeur Emancipatie Jacqueline Prins eerder die ochtend het startschot voor Girlsday bij de ANWB. Zij stuurde de vijf razende reporters met een opdracht voor mevrouw Kroes in een Tesla naar Amsterdam.

De zestig meisjes kregen in de RAI hun eigen programma. Ze namen deel aan diverse activiteiten en workshops, en ontworpen hun eigen app. Daarbij maakten ze kennis met werken in de ICT en ontmoeten ze vrouwelijke rolmodellen.

Heel Nederland

 In heel Nederland gingen bijna tienduizend meisjes aan de slag met (interactieve) workshops bij honderden bèta-, technische en ICT-bedrijven en –afdelingen, en ontmoeten ze vrouwelijke professionals. Zo volgden meisjes bij het Drents Museum in Assen een NAM-workshop vloeistoffen stapelen in combinatie met het uittesten van prehistorische hightech. Bij Caterpillar stond virtueel lassen en 3D-tekenen op het programma, terwijl Abbot Medical Optics de meisjes optische experimenten liet uitvoeren voor nieuwe kunstlenzen bij staar. Bij het Waterschap Drents Overijsselse Delta dachten meisjes mee over een oplossing voor de ‘plastic soep’. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de vele activiteiten bij de honderden bedrijven die meededen aan Girlsday. In Nederland kiezen nog steeds te weinig jongeren en vooral te weinig meisjes voor bèta, techniek en ICT. Girlsday is één van de activiteiten van VHTO om de participatie van meisjes in deze sectoren in Nederland te vergroten.

 

Techniek dag CSG Het Noordik Vroomshoop.

De meiden uit de tweede klas van CSG Het Noordik hebben deelgenomen aan “Girlsday.

De meiden die de Kaderberoepsgerichte leerweg en Theoretische leerweg volgen zijn naar een bedrijf in Deventer geweest waar zij hebben kennis gemaakt met een toepassing van techniek waar je niet zo gauw aan denkt. Zij zijn naar het bedrijf Tauw in Deventer geweest. Dit is een advies- en ingenieursbureau dat zich richt op milieuadvies en een duurzame ontwikkeling van de leefomgeving. We zijn daar ontvangen door een paar enthousiaste medewerkers die eerst wat vertelden over het bedrijf en over zichtzelf, hoe zij als jonge meiden in de techniek terecht kwamen. Hierna gingen zij het veld in om onderzoek te doen. Eén groep is met een tablet op pad geweest om met een speciaal door Tauw ontwikkelde app vogels te gaan spotten en dit in te voeren in een soort van google maps kaart. Door het in kaart brengen van situaties en/of problemen kan een bedrijf als Tauw hierover advies geven. De andere groep ging “Waarden kijken”, ze liepen samen met enkele medewerkers van Tauw door de binnenstad van Deventer en op sommige punten werd er stil gestaan bij een situatie, de leerlingen kregen hier uitleg over het nut van waarde kijken. Later mochten zij dit zelf ook proberen met enkele situaties. Hierbij kun je denken aan verkeersborden, staan die wel logisch? Ook over geplaatste bankjes op een plein mochten de leerlingen een mening vormen. De waarden waar zij op moesten letten waren de belevingswaarde, de functionele waarde en de toekomstgerichte waarde.

De jongens uit klas twee van de Kaderberoepsgerichte en Theoretische leerweg zijn naar Witte van Moort en Falco in Vriezenveen geweest. Bij Witte van Moort kregen de leerlingen eerst algemene informatie over het bedrijf en daarna werden de leerlingen rondgeleid door het bedrijf. Bij Falco kregen de leerlingen ook eerst een uitleg over het bedrijf, onder anderen over de producten die het bedrijf maakt. De leerlingen moesten hier het proces doorlopen van het maken van een product. Ze moesten met een verkooporder het bedrijf in en het hele proces doorlopen van materiaal tot aan het productieproces.

Als school zijn wij door Witte van Moort en Falco uitgenodigd om bij hun bedrijf te komen kijken. Zowel Witte van Moort als Falco vinden het erg belangrijk dat de leerlingen al in een vroeg stadium kennis maken met techniek. Waarom deze techniek dag? De technische sector zit te springen om goed opgeleide mensen. Helaas hebben veel leerlingen niet een goed of vertekend beeld van techniek. Ook weten veel leerlingen nog niet wat zij later willen doen. Wij als school vinden het belangrijk dat leerlingen zoveel mogelijk ervaringen opdoen waarmee de leerlingen zichzelf leren ontdekken. Waar liggen de kwaliteiten en interesses van mij als jongere. Binnen het loopbaanleren van de leerling werken de leerlingen ook aan loopbaancompetenties die in hun keuze belangrijk zijn. Deze loopbaancompetenties bieden handvaten zodat leerlingen op basis daarvan loopbaankeuzes leren maken, voor nu en in hun toekomstige loopbaan.

Als school zijn wij erg blij met de geboden kansen die we krijgen om met leerlingen ergens naar toe te kunnen gaan zodat de leerlingen ervaringen op kunnen doen, want juist door het opdoen van ervaringen (die er toe doen) en het terugkijken hierop kan de leerling zichzelf beter leren kennen en dus een betere en bewustere loopbaankeuze maken.

 

Website Noordik vernieuwd

Met trots presenteren we onze nieuwe schoolwebsite. We hebben ernaar gestreefd de website overzichtelijker te maken en we hopen dat u nu nog beter de weg weet te vinden op onze site. Bovendien is de website responsive en dat betekent een optimale weergave op een smartphone, tablet of iPad.

Heeft u vragen over de nieuwe site? Stuur dan een mail naar info@noordik.nl. Tips zijn uiteraard ook van harte welkom!

Ryona wint Voice of Vroomshoop

Onder grote belangstelling hebben we afgelopen vrijdag the Voice of Vroomshoop gehouden. Het was een spannende muzikale avond. Uiteindelijk heeft Ryona van der Molen heeft gewonnen met het liedje “Ik mis je” van Maaike Ouboter.

De tweede plaast was voor Blanchet Gerrits en Julian Lucas behaalde een eervolle derde plek.

 

Uitreiking Topclass certificaten

Veertig leerlingen uit groep 8 van basisscholen hebben dit schooljaar meegedaan aan de Topclass. Negen middagen lang verdiepten zij zich in verschillende onderwerpen zoals wetenschap en Kunst en Cultuur.

Afgelopen week hebben deze leerlingen hun werk aan ouders en basisschoolleerkrachten gepresenteerd. Ook hebben alle leerlingen een certificaat ontvangen.

Open Huis 2 februari

We hebben afgelopen november een DOE-dag georganiseerd voor de leerlingen van groep 8 van de basisscholen. Een uniek moment om deze leerlingen kennis te laten maken met onze school. Het was een hele geslaagde dag waar we de leerlingen hebben getrakteerd op heel veel leerzame doe-dingen.

Dinsdagavond 2 februari a.s. houden wij van 18.30 tot 20.30 uur Open Huis.

Wij nodigen u als Noordik ouders/verzorgers samen met uw zoon/dochter van harte uit deze avond onze school nog eens te bezoeken. Het is niet de bedoeling dat uw kind deze avond alleen op school komt, tenzij hij of zij door een docent wordt gevraagd om tijdens het Open Huis te helpen.

Twente goes 2 Techno

De leerlingen van klas twee hebben de afgelopen periode deelgenomen aan het project “Twente goes 2 Techno”. Misschien heeft u hier wel iets over gelezen in de krant of heeft u het met uw zoon of dochter over gehad. Waarom dit project; de sector techniek is een sector waar men zit te springen om goed opgeleide en gemotiveerde vakmensen. Door dit project laten we de leerlingen zien dat techniek een uitdagende sector is met een goed toekomstperspectief.
Bedrijfsbezoek

Een onderdeel van dit project is een bedrijvenbezoek geweest. Alle leerlingen van klas twee hebben een bezoek gebracht aan Hofman Staalconstructies in Vroomshoop. In het kader van dit project moesten de leerlingen tijdens de technieklessen een klok maken met een zelf ontworpen wijzerplaat. De wijzerplaat moesten de leerlingen zelf maken, de andere onderdelen zijn door het bedrijfsleven gemaakt. Nu willen we natuurlijk graag laten zien aan u en andere belangstellenden wat het eindresultaat is.
Winnaars

De winnaars zijn Charell Bonte uit TL22 en Twan Grondman uit BB22 geworden. Ze hebben allebei een heerlijke taart gewonnen.

Leerlingen bezoeken het Flierborgh

Na het helpen met het inschenken van koffie en thee werden de bewoners uitgedaagd om hun creativiteit te laten zien met behulp van verf en kwast. Voor diegenen met het mooiste kunstwerk was er een kleine prijs beschikbaar. De dames van verzorging hebben unaniem de winnaar gekozen.

De leerlingen hebben dit allemaal zelf georganiseerd en vonden het niet erg om hier een avond voor vrij te maken. Voor de kerst hebben zij ook op hun morgen de bewoners verrast met muziek en zang.

Het Noordik vindt het belangrijk dat de school in de maatschappij staat, en door dit soort activiteiten buiten de school laten zij dit ook zien.

Lessen starten

Start Lessen

De lessen starten vandaag, donderdag 7 januari, om 10.05 uur.

Mochten de weersomstandigheden in de loop van de dag veranderen, dan melden wij het op de website!