Contact met Het Noordik Vroomshoop

Bezoekadres
Linderflier 24
7681 ZM Vroomshoop

Postadres
Postbus 541
7600 AM Almelo
tel. (0546) 64 24 79 tijdens vakanties in noodgevallen kunt u bellen met 06-30358729
fax. (0546) 64 22 45
vroomshoop@noordik.nl

Ziekmelden
Graag doorgeven vóór 08.10 uur via tel. (0546) 64 24 79
Lees ook: Regels rond verzuim en bovenmatig verzuim
Docenten, mentoren en/of decaan zijn in de regel te bereiken na 08.15 uur

Ons team

Vestigingsdirectie

Dhr. P.B.M. Wigman, vestigingsdirecteur, p.wigman@noordik.nl

Teamleiders onderwijs
Mevr. L. Willems, mavo en havo/vwo onderbouw, l.willems@noordik.nl

Dhr. R.H. Schipper, vmbo bb/kb r.schipper@noordik.nl

Teamleider onderwijsondersteuning

Mevr. J.B. Olthof, teamleider OOP, b.olthof@noordik.nl

Docenten
Namen en e-mailadressen van docenten kunt u vinden in de volgende lijst