Contact met Het Noordik Vroomshoop

Bezoekadres
Linderflier 24
7681 ZM Vroomshoop

Postadres
Postbus 541
7600 AM Almelo
tel. (0546) 64 24 79 tijdens vakanties in noodgevallen kunt u bellen met 06-30358729
fax. (0546) 64 22 45
vroomshoop@noordik.nl

Ziekmelden
Graag doorgeven vóór 08.10 uur via tel. (0546) 64 24 79
Docenten, mentoren en/of decaan zijn in de regel te bereiken na 08.15 uur

Ons team

Vestigingsdirectie

Dhr. P.B.M. Wigman, vestigingsdirecteur, p.wigman@noordik.nl

Teamleiders
Dhr. M Meijerink, havo/vwo onderbouw m.meijerink@noordik.nl
Dhr. T. Nijzink, theoretische leerweg t.nijzink@noordik.nl
Dhr. J. Willems, basis- en kaderberoepsgerichte leerweg j.willems@noordik.nl
Dhr. J.W. Warnier, basisberoepsgerichte leerweg j.warnier@noordik.nl
Mevr. T.van Nederpelt, onderwijsondersteunend personeel  t.vannederpelt@noordik.nl

vroomshoop_156-b1

Achter v.l.n.r.:  J. Willems, J.W. Warnier en T. Nijzink

Voor v.l.n.r.: M. Meijerink, T. van Nederpelt en P.B.M. Wigman

Docenten
Namen en e-mailadressen van docenten kunt u vinden in de volgende lijst