Leerlingen en ouders actief

Ouderklankbordgroep

De klankbordgroep is als een tussenstation tussen de school en de ouders. Eventuele klachten, problemen en suggesties kunt u aan hen voorleggen. Maar ook zaken die volgens u naar wens verlopen, zijn leuk om eens naar voren te brengen. Op- en aanmerking en/of suggesties kunt u mailen naar vroomshoop@noordik.nl

De klankbordgroep bestaat uit:
Namens het Noordik:
Dhr. P. Wigman, vestigingsdirecteur

Namens de ouders:

mevrouw A. Nazloomian
mevrouw H. Immink
mevrouw J. Klein Gunnewiek
de heer W. Jansen (ook lid MR oudergeleding)
mevrouw B. Jansen

mevrouw B. Drees

de heer D. Jongeneel
mevrouw J. Vos

mevrouw B. Gritter
mevrouw H.R. van Haarst

De vergaderdata voor dit schooljaar zijn:
01 november 2017

12 december 2017

06 maart 2018

24 april 2018

03 juli 2018

We starten iedere avond om 19.00 uur. Vanuit het Noordik Vroomshoop zal de heer Patric Wigman (vestigingsdirecteur) en afwisselend 1 van de teamleiders aanwezig zijn.

Trudy van Nederpelt zal als notulist de vergadering bijwonen.

Medezeggenschapsraad

Ouders en leerlingen kunnen ook meedenken in de Medezeggenschapsraad van Het Noordik.