Leerlingen en ouders actief

Ouderklankbordgroep

De klankbordgroep is als een tussenstation tussen de school en de ouders. Eventuele klachten, problemen en suggesties kunt u aan hen voorleggen. Maar ook zaken die volgens u naar wens verlopen, zijn leuk om eens naar voren te brengen. Op- en aanmerking en/of suggesties kunt u mailen naar vroomshoop@noordik.nl

De klankbordgroep bestaat uit:

Namens het Noordik:
Dhr. P. Wigman, vestigingsdirecteur

Mevr. L. Willems, teamleider TL/HV

Dhr. R. Schipper, teamleider VMBO BB/KB

Mevr. B. Olthof, teamleider OOP (notulist)

Namens de ouders:

mevrouw B. Drees

mevrouw B. Gritter

mevrouw H.R. van Haarst

mevrouw R. Heuver

mevrouw H. Immink

mevrouw B. Jansen

de heer W. Jansen (ook lid MR oudergeleding)

de heer D. Jongeneel

mevrouw J. Klein Gunnewiek

mevrouw A. Nazloomian

mevrouw J. Vos

De vergaderdata voor dit schooljaar zijn:

30 oktober 2018

10 december 2018

06 maart 2018

05 maart 2019

18 juni 2019

We starten iedere avond om 19.00 uur. Vanuit het Noordik Vroomshoop zal de heer Patric Wigman (vestigingsdirecteur) en afwisselend 1 van de teamleiders aanwezig zijn.

Medezeggenschapsraad

Ouders en leerlingen kunnen ook meedenken in de Medezeggenschapsraad van Het Noordik.