Leerlingen en ouders actief

Ouderklankbordgroep

De klankbordgroep is als een tussenstation tussen de school en de ouders. Eventuele klachten, problemen en suggesties kunt u aan hen voorleggen. Maar ook zaken die volgens u naar wens verlopen, zijn leuk om eens naar voren te brengen. Op- en aanmerking en/of suggesties kunt u mailen naar vroomshoop@noordik.nl

De klankbordgroep bestaat uit:
Namens het Noordik:
Dhr. P. Wigman, vestigingsdirecteur

Namens de ouders:

mevrouw C. Hudepohl
mevrouw H. Immink
de heer K. Smelt
de heer W. Jansen (ook lid MR oudergeleding)
mevrouw M. Piest
de heer D. Jongeneel (ook lid MR oudergeleding
mevrouw J. Vos

mevrouw B. Gritter
mevrouw H.R. van Haarst

De vergaderdata voor dit schooljaar zijn:
28 februari 2017

22 mei 2017

We starten iedere avond om 19.00 uur. Vanuit het Noordik Vroomshoop zal de heer Patric Wigman (vestigingsdirecteur) en afwisselend 1 van de teamleiders aanwezig zijn.

Trudy van Nederpelt zal als notulist de vergadering bijwonen.