Leerlingen en ouders actief

Ouderklankbordgroep

De klankbordgroep is als een tussenstation tussen de school en de ouders. Eventuele klachten, problemen en suggesties kunt u aan hen voorleggen. Maar ook zaken die volgens u naar wens verlopen, zijn leuk om eens naar voren te brengen. Op- en aanmerking en/of suggesties kunt u mailen naar vroomshoop@noordik.nl

De klankbordgroep bestaat uit:

Namens het Noordik:
Dhr. P. Wigman, vestigingsdirecteur

Mevr. B. Olthof, teamleider OOP (notulist)

Namens de ouders:

mevrouw B. Drees

mevrouw S. Doggen

mevrouw K. Gerrits

mevrouw B. Gritter

mevrouw J. Klein Gunnewiek

mevrouw H.R. van Haarst

mevrouw R. Heuver

mevrouw H. Immink

mevrouw B. Jansen

de heer D. Jongeneel

mevrouw S. Kimmels

mevrouw A. Nazloomian

De vergaderdata voor dit schooljaar zijn:

29 oktober 2019

10 december 2019

3 maart 2020

16 juni 2020

Medezeggenschapsraad

Ouders en leerlingen kunnen ook meedenken in de Medezeggenschapsraad van Het Noordik.