Onderwijsaanbod in de onderbouw

Met de onderbouw bedoelen we het onderwijs dat in de eerste twee jaren van het vmbo gegeven wordt. Wij vinden het in klas 1 belangrijk om voor jou een veilige omgeving te creëren, waarin jij je thuis voelt en waarin je ervaart dat er persoonlijke aandacht en betrokkenheid is. We besteden daarom in de eerste maanden van de brugklas aandacht aan een goede opvang en introductie, zodat de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs voor jou zo soepel mogelijk verloopt.

Mentor

In de eerste jaren is er een hoofdrol weggelegd voor de mentor, die het eerste aanspreekpunt voor jou en je ouder(s)/verzorger(s) is. De mentor fungeert als de spil in de begeleiding. Hij/zij is jouw persoonlijke coach. In het begin van het schooljaar krijgen jij en je ouder(s)/verzorger(s) de gelegenheid om kennis te maken met de mentor. Ook zijn er wekelijks mentorlessen ingeroosterd waarin studievaardigheden en sociale vaardigheden aan de orde komen.

Leer jaar 1 & 2 vmbo en mavo

In de brugklas kun je  geplaatst worden in de volgende klassen:

  • basis (bb)
  • basis/kader (bk)
  • kader/mavo (km)
  • mavo/havo (mh)

In de eerste en tweede klas wordt bij het tweede rapport een(voorlopig) advies opgesteld over de meest geschikte vervolgroute.

Het is ons streven om jou zodanig op te leiden dat je met een diploma onze school kunnen verlaten. Het is daarom belangrijk je op het juiste niveau te plaatsen, daar waar jij je talenten zo goed mogelijk kunt benutten en ontwikkelen. Het advies van de basisschool is van groot belang voor ons, omdat de groepsleerkrachten jou  acht jaar lang gevolgd hebben en jou dus goed kennen.

In leerjaar 2 zit je niet meer in een dakpanklas, maar ga je verder op je eigen niveau. In Vroomshoop bieden we de volgende niveaus aan: basisberoepsgericht (bb) – kaderberoepsgericht (kb), mavo, havo of atheneum.

Havo/vwo-onderbouw

Ben jij havo- of atheneumleerling uit Vroomshoop of omgeving? Dan hoef je de eerste drie jaar van je opleiding niet meer naar Almelo, Hardenberg of Ommen. CSG Het Noordik biedt je de mogelijkheid de eerste drie jaar op Het Noordik in Vroomshoop te volgen. Daarna kun je overstappen naar de vestiging Noordikslaan voor de bovenbouw havo en vwo.

Om je voor te bereiden op die overstap werken we al tijdens de onderbouw veel samen met de Noordikslaan. Bijvoorbeeld bij excursies of projectweken. Ook werken we met dezelfde leerboeken en toetsen als op de Noordikslaan en je krijgt les van docenten van Vroomshoop, maar ook uit Almelo. Kijk ook op het onderwijsaanbod van de Noordikslaan.

Bekijk de folder havo/vwo onderbouw Vroomshoop voor meer informatie.

Leerling centraal

Op Het Noordik staan we voor goed onderwijs, waarbij jouw talent centraal staat. Er is voldoende ruimte om jou op je eigen niveau te laten werken. Naast het overdragen van kennis is er op Het Noordik Vriezenveen oog voor het aanleren van (ICT) vaardigheden, zoals organiseren plannen, overleggen, onderzoeken, keuzes maken, discussiëren, rapporteren en presenteren.

Huiswerk is een verlengstuk van het onderwijs op school. Het is enerzijds bedoeld als voorbereiding op de lessen, anderzijds om voldoende vaardigheid te krijgen in het toepassen van het geleerde.

Schoolklimaat

Met het schoolklimaat bedoelen we onder andere veiligheid, een positieve sfeer, omgangsvormen, schoolregels en allerlei activiteiten om jouw betrokkenheid bij de school te vergroten. Het werk-, leer- en leefklimaat bij Het Noordik Vroomshoop wordt ervaren als prettig en open in een ontspannen sfeer. Docenten zijn betrokken en enthousiast. Leerlingen en ouders/verzorgers geven in enquêtes aan dat ze de school waarderen.