Ons onderwijsaanbod

CSG Het Noordik Vroomshoop is een school voor vmbo en voor de onderbouw havo en vwo.

In het eerste leerjaar komen alle leerlingen in de brugklas. Havo/vwo-leerlingen gaan tot en met leerjaar 3 naar Vroomshoop en gaan daarna naar de vestiging Noordikslaan voor de bovenbouw havo/vwo.

De vmbo-leerlingen maken na de brugklas de keuze uit de vier leerwegen van het vmbo

  • de basisberoepsgerichte leerweg
  • de kaderberoepsgerichte leerweg
  • de gemengde leerweg
  • de mavo (theoretische leerweg)

Kijk voor meer informatie over de onderbouw (vmbo en havo/vwo) en over de profielen die je in leerjaar twee kunt kiezen voor de bovenbouw in het linkermenu.

We hebben in Vroomshoop heel goede contacten met het lokale bedrijfsleven. Dat betekent voor jou als leerling uitstekende (beroeps)perspectieven in de techniek, zoals metaal, electrotechniek, meubelmaken of infra. Mavo-leerlingen kiezen een sector: zorg en welzijn, economie of techniek.