Ons onderwijsaanbod

Het Noordik Vroomshoop is een school voor vmbo en voor de onderbouw havo en vwo.

In het eerste leerjaar komen alle leerlingen in de brugklas. Havo/vwo-leerlingen gaan tot en met leerjaar 3 naar Vroomshoop en gaan daarna naar de vestiging Noordikslaan voor de bovenbouw havo/vwo.

De vmbo-leerlingen maken na de brugklas de keuze uit de vier leerwegen van het vmbo

  • de basisberoepsgerichte leerweg
  • de kaderberoepsgerichte leerweg
  • de gemengde leerweg
  • de mavo (theoretische leerweg)

Kijk voor meer informatie over de onderbouw (vmbo en havo/vwo) en over de profielen die je in leerjaar twee kunt kiezen voor de bovenbouw in het linkermenu.